Woudenbergfonds

2016

Uit het Woudenbergfonds is een bijdrage verleend aan de expositie ‘Poëzie in Utrechtse Muren’ in KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur. ‘Poëzie in Utrechtse Muren’ is een samenwerkingsproject van de Utrechtse fotograaf Luuk Huiskes en de evenzeer door Utrecht gevormde dichter Ingmar Heytze. De expositie is op 3 november 2016 onder grote belangstelling geopend.

Poëtische muren zijn muren waarin een verhaal, een verleden te herkennen is. De stad Utrecht kent ze nog. Maar het worden er wel minder, immers ‘hersteld’ of recht getrokken, botweg verwijderd of van een stuclaag voorzien. Op die verhalende muren moeten we zuinig zijn, ze koesteren.

Op de expositie hingen tien grote en tien kleinere foto’s met daarbij de gedichten van Heytze.

Tevens is de fraai vormgeven bijbehorende bundel gepresenteerd, een boek voor liefhebbers van poëzie, fotografie en met een warm hart voor Utrecht.

Bestuur SKU

Overhandiging van het boek door Luuk Huiskes en Ingmar Heyze aan Henk Bijlsma bestuurslid SKU

Voordracht gedicht

Indruk van de opening - 1

Indruk van de opening - 2

 

Uit het Woudenbergfonds werd een bijdrage verleend aan de expositie Ultra Vision.

Expositie Centraal Museum Utrecht

Dom-Panorama Hans Wilschut

Ultra Vision

4 maart tot en met 21 augustus 2016

Gedurende vier seizoenen fotografeerde Hans Wilschut (Ridderkerk, 1966) vier panorama’s vanaf de Utrechtse Domtoren. Met de vergezichten wil Wilschut het historische aan het toekomstige Utrecht verbinden en laten zien hoe de stad zich tot de omringende wereld verhoudt. Wilschut geeft een blik op de stad zoals het menselijk oog het nooit zal kunnen zien. Doordat elk panorama uit zestig tot negentig opnamen bestaat die vanaf drie verschillende standpunten zijn gemaakt (vanaf 40, 70 en 95 meter hoogte), is het beeld zowel dichtbij als in de verte haarscherp. Ultra Vision is een eigentijds stadsgezicht met een moderne opvatting van het aloude panorama.

Net als zijn 17de-eeuwse collega Pieter Saenredam, bekend van zijn precieze weergave van stadsgezichten en kerkinterieurs, brengt Wilschut verschillende perspectieven samen en corrigeert ze enigszins. Wilschut is opgeleid als schilder en kijkt met een schilderkunstige blik.

Project Stadsgezichten

Het Dom-panorama van Hans Wilschut maakt deel uit van het project Stadsgezichten. Utrecht in transitie. Dit is een reeks van twaalf foto-opdrachten van stichting Stedelijke Fotografie Utrecht over de huidige schaalsprong van Utrecht. De fotoseries zijn deze zomer te zien in Het Utrechts Archief, Centraal Museum en Kunstliefde.

 

Opening expositie van Hans Wilschut in het Centraal Museum. op 16 maart jl.

Hans Wilschut en Edwin Jacobs, directeur CM

 

De SKU kent tweejaarlijks een fotoprijs toe die is genoemd naar de Utrechtse fotograaf Niek Woudenberg. De prijs,  die gefinancierd wordt uit het legaat Woudenberg-Slijpe,  is bedoeld om de fotografie in het Utrechtse te bevorderen. De Woudenberg Fotoprijs wordt één keer in de twee jaar toegekend en bestaat uit een stipendium van € 5000,-. De eerste  editie van deze  prijs werd in 2012 gewijd aan Het Fotoboek.

De prijs ging naar een samenwerkingsverband van Andrea Stultiens en Vrouwkje Tuinman, aangevuld met Marloes de Laat (resp. fotografie & tekst plus grafische vormgeving) voor hun fotoboek INTENSIVE CARE.

Deze eerste aflevering van de NWF 2012 was bedoeld voor recent uitgekomen fotoboeken met  een Utrechts thema (stad en ommelanden), voorzien van een ISBN nummer. De inzending was opengesteld voor alle fotografen en/of grafische vormgevers: jong, oud, professional of autodidact, die menen aan professionele kwaliteitseisen te voldoen. De ingezonden publicaties werden beoordeeld op zowel fototechnische kwaliteit als grafische vormgeving.

De jury, bestaande uit Llewelyn Bogaers, cultuurhistorica, Herman van Bostelen, grafisch vormgever en Luuk Huiskes, fotograaf, loofde INTENSIVE CARE  in het bijzonder vanwege de synergie die door de drie samenstelsters is bereikt: daarmee wordt de integriteit en zeggingskracht van de boodschap extra onderstreept.

Het stipendium 2014 is toegekend als bijdrage aan de presentatie van de Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht in het kader van Het Panorama-Dom-project van de Utrechtse fotograaf Hans Wilschut.