Woudenbergfonds

De SKU kent periodiek een bedrag toe aan een project of activiteit gericht op bevordering van fotografie in het Utrechtse. Dit bedrag komt uit het Woudenbergfonds, dat is gefinancierd uit het legaat Woudenberg-Slijpe. Het fonds is genoemd naar de Utrechtse fotograaf Niek Woudenberg. Sinds de eerste aflevering in 2012, is vanuit het Woudenbergfonds aan 6 projecten een financiële bijdrage geleverd. Een 7e project is in voorbereiding genomen. 

 

2023/24 - Masterclass fotografie 'Utrecht Stad als creatieve ruimte'

In 2023 is een samenwerkingsproject met Nimeto van start gegaan. Nimeto (MBO vakschool voor creatieve ruimtemakers) en de Stichting Kunstcollecties Utrecht hebben het initiatief genomen om met ingang van het schooljaar 2024 het project Masterclass Fotografie te starten met als thema: Utrecht Stad als creatieve ruimte. Doel van dit project is om met inzet van de diverse fotografische disciplines (denk aan documentaire fotografie, mode- en architectuurfotografie etc.) de stad Utrecht als creatieve ruimte te presenteren. Het project zal lopen van maart t/m mei, waarna de publieke presentatie van het eindresultaat is verwacht op 7 juni 2024.

2021 - Fotoboek 'Utrechtse kunstenaars'

  

De Utrechtse fotograaf Luuk Huiskes heeft 69 kunstenaars geportretteerd en hiervan een boek uitgebracht. Door een bijdrage van het Woudenbergfonds is aan ieder van de geportretteerden een exemplaar van het boek aangeboden. 

2021 - Stadslandbouw in Utrecht

 

Eind 2020 is een opdracht geformuleerd om het thema stadslandbouw in Utrecht actueel in beeld te brengen. Op uitnodiging dienden 3 Utrechtse fotografen een voorstel in, waaruit Bram Engelaar werd geselecteerd. Bram toonde tijdens een atelierbezoek in juni 2021 aan het bestuur een voorproefje van de resultaten. 

In december 2021 is het digitale eindresultaat gepresenteerd aan het bestuur: een reeks van 6 series foto's van uiteenlopende vormen van stadslandbouw in Utrecht. Het voornemen is om dit werk in 2022 op een passende locatie te exposeren.

Zie hieronder alvast een impressie van 2 van de 6 fotoseries, en achtergrondinformatie over de fotograaf:

Mocht u interesse hebben in meer informatie over dit werk, stuurt u dan een e-mail naar info@kunstcollecties-utrecht.nl dan ontvangt u een pdf met alle gegevens over het project. We wisselen graag van gedachten met u over mogelijkheden voor een expositie.

2018 - Pop-up tentoonstelling Fotodok 'Robots love Music'

   

2016 - Poëzie in Utrechtse Muren

Uit het Woudenbergfonds is een bijdrage verleend aan de expositie ‘Poëzie in Utrechtse Muren’ in KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur. ‘Poëzie in Utrechtse Muren’ is een samenwerkingsproject van de Utrechtse fotograaf Luuk Huiskes en de evenzeer door Utrecht gevormde dichter Ingmar Heytze. De expositie werd op 3 november 2016 onder grote belangstelling geopend. 

    
Poëtische muren zijn muren waarin een verhaal, een verleden te herkennen is. De stad Utrecht kent ze nog. Maar het worden er wel minder, immers ‘hersteld’ of recht getrokken, botweg verwijderd of van een stuclaag voorzien. Op die verhalende muren moeten we zuinig zijn, ze koesteren. 
Op de expositie hingen tien grote en tien kleinere foto’s met daarbij de gedichten van Heytze. Tevens is de fraai vormgeven bijbehorende bundel gepresenteerd, een boek voor liefhebbers van poëzie, fotografie en met een warm hart voor Utrecht.

Overhandiging van het boek door de auteurs aan Henk Bijlsma, bestuurslid SKU    

Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek aan Henk Bijlsma, bestuurslid SKU, en presentatie door de auteurs.

 

2014/2016 - Dompanorama

Een bijdrage uit het Woudenbergfonds werd verleend aan de expositie Ultra Vision in het Centraal Museum Utrecht, 4 maart tot en met 21 augustus 2016.

Gedurende vier seizoenen fotografeerde Hans Wilschut (Ridderkerk, 1966) vier panorama’s vanaf de Utrechtse Domtoren. Met de vergezichten wil Wilschut het historische aan het toekomstige Utrecht verbinden en laten zien hoe de stad zich tot de omringende wereld verhoudt. Wilschut geeft een blik op de stad zoals het menselijk oog het nooit zal kunnen zien. Doordat elk panorama uit zestig tot negentig opnamen bestaat die vanaf drie verschillende standpunten zijn gemaakt (vanaf 40, 70 en 95 meter hoogte), is het beeld zowel dichtbij als in de verte haarscherp. Ultra Vision is een eigentijds stadsgezicht met een moderne opvatting van het aloude panorama.
Net als zijn 17de-eeuwse collega Pieter Saenredam, bekend van zijn precieze weergave van stadsgezichten en kerkinterieurs, brengt Wilschut verschillende perspectieven samen en corrigeert ze enigszins. Wilschut is opgeleid als schilder en kijkt met een schilderkunstige blik.

Opening expositie op 16 maart 2016; Hans Wilschut en Edwin Jacobs, directeur Centraal Museum

Het Dom-panorama van Hans Wilschut maakte deel uit van het project Stadsgezichten. Utrecht in transitie. Dit was een reeks van twaalf foto-opdrachten van stichting Stedelijke Fotografie Utrecht over de schaalsprong van Utrecht. De fotoseries waren in 2016 te zien in Het Utrechts Archief, Centraal Museum en Kunstliefde.

2012 - Intensive Care

Uit het Woudenbergfonds werd een prijs uitgereikt voor het fotoboek Intensive Care van het samenwerkingsverband van Andrea Stultiens en Vrouwkje Tuinman, aangevuld met Marloes de Laat (resp. fotografie & tekst plus grafische vormgeving).
Deze eerste uitkering uit het Woudenbergfonds richtte zich op recent uitgekomen fotoboeken (voorzien van een ISBN-nummer) met een Utrechts thema (stad en ommelanden). De inzending was opengesteld voor alle fotografen en/of grafische vormgevers: jong, oud, professional of autodidact, die menen aan professionele kwaliteitseisen te voldoen. De ingezonden publicaties werden beoordeeld op zowel fototechnische kwaliteit als grafische vormgeving. De jury, bestaande uit Llewelyn Bogaers, cultuurhistorica, Herman van Bostelen, grafisch vormgever en Luuk Huiskes, fotograaf, loofde Intensive Care in het bijzonder vanwege de synergie die door de drie samenstelsters is bereikt: daarmee wordt de integriteit en zeggingskracht van de boodschap extra onderstreept.