Jaarverslag 2018

Bestuur

In 2018 is het bestuur van de SKU drie maal bij elkaar geweest om te vergaderen: 23 maart, 29 juni en 7 december. Het bestuur bestond het gehele verslagjaar uit: Karla Beijersbergen, voorzitter; Henk Bijlsma, lid; Han Ernest, penningmeester; Susanne Weide, lid; Marianne de Widt, secretaris.

 

Kunstcollecties

De SKU is in het verslagjaar geraadpleegd over een bestemming voor werken van de Utrechtse kunstenaar J. (Jenny) Das-Reining. Deze aanvraag heeft niet tot een specifieke advisering geleid.

 

Het Woudenbergfonds

In 2017 begon de SKU een verkenning naar samenwerking vanuit het Woudenbergfonds met Fotodok, een Utrechtse organisatie die zich richt op de inzet van fotografie met een cultureel/sociaal/educatieve doelstelling. De doelen van Fotodok passen uitstekend bij de doelen van het Woudenbergfonds: het bevorderen van fotografie als medium en kunstvorm in Utrecht. Een manier waarop Fotodok gericht werkt aan vergroting van hun zichtbaarheid en naamsbekendheid is door middel van pop-up-exposities, die zij koppelen aan evenementen in de stad Utrecht. Een bijdrage uit het Woudenbergfonds heeft het voor Fotodok mogelijk gemaakt om in september en oktober op het Domplein een pop-up-expositie te tonen in aansluiting op de tentoonstelling Robots love Music. Voor deze tentoonstelling is veel publieke belangstelling geweest.
 
Om uitingen van het Woudenbergfonds herkenbaar te laten zijn, heeft de SKU een beeldmerk voor het Woudenbergfonds vastgesteld. Dit beeldmerk is voor de eerste maal gebruikt bij genoemde pop-up-expositie van Fotodok.

 

Beleid

Het beleidsplan van de SKU is gepubliceerd op de website van de stichting en is in 2018 niet gewijzigd. De doelstellingen van de SKU zijn onveranderd; het accent van de activiteiten van de stichting ligt bij het desgevraagd bieden van advies en bemiddeling over Utrechtse kunstcollecties. Daarnaast beheert de stichting het legaat Woudenberg: een fonds waarmee fotografie in Utrecht wordt bevorderd. Om de informatievoorziening over de SKU te optimaliseren is de website van de SKU in 2017 vernieuwd.