Jaarverslag 2016

Bestuur

In 2016 kwam het bestuur van de SKU vijf maal bij elkaar om te vergaderen: 12 februari, 29 april, 19 augustus, 20 oktober en 8 december. Bij de start van het jaar bestond het bestuur uit: Karla Beijersbergen, voorzitter; Henk Bijlsma, secretaris; André Jas, penningmeester; Susanne Weide, lid; Marianne de Widt, lid. In de augustus-vergadering is de rol van secretaris overgegaan naar Marianne de Widt; Henk Bijlsma is als lid in het bestuur gebleven. In de december-vergadering is André Jas afgetreden als bestuurslid. Han Ernest is benoemd als zijn opvolger en penningmeester.

Kunstcollecties

In het verslagjaar is de SKU geraadpleegd over een bestemming voor een aantal objecten van de Utrechtse kunstenaar Francisca Simons.

Het Woudenbergfonds

- Ultra Vision

Van 4 maart tot 21 augustus 2016 was de expositie Ultra Vision te zien in het Centraal Museum Utrecht. Fotograaf Hans Wilschut heeft met vier panorama’s, bestaande uit montages van foto’s in de vier windrichtingen vanaf de Domtoren, een eigentijds stadsgezicht gemaakt met een moderne invulling van het aloude panorama. Ultra Vision was onderdeel van het project Stadsgezichten –Utrecht in transitie– van de stichting Stedelijke Fotografie Utrecht. De SKU heeft uit het Woudenbergfonds aan deze expositie een bijdrage van € 5000 verleend.

- Poëzie in Utrechtse muren

Het boek Poëzie in Utrechtse muren werd op 3 november 2016 gepresenteerd in KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur. Een tentoonstelling van foto’s en gedichten uit het boek was hier te zien t/m 6 november. De SKU heeft uit het Woudenbergfonds een bijdrage van € 2500 verleend aan deze productie van fotograaf Luuk Huiskes en dichter Ingmar Heytze.

- 2017 en verder

Het bestuur is gestart met ideevorming voor volgende bestemmingen van het geld uit het Woudenbergfonds.

Beleid

Het beleidsplan van de stichting is in 2016 geactualiseerd en gepubliceerd op de website van de stichting. De doelstellingen van de SKU zijn onveranderd; het accent van de activiteiten van de stichting ligt bij het desgevraagd bieden van advies en bemiddeling over Utrechtse kunstcollecties. Daarnaast beheert de stichting het legaat Woudenberg.

Onderzocht is hoe de SKU zou kunnen samenwerken met gelijkgestemde instellingen of fondsen. In concreto zijn verkennende gesprekken met het K.F.Heinfonds gevoerd. Dit heeft nog niet geresulteerd in een samenwerking.